Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is de verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme. De term spectrum wordt gebruikt in de zin van een veelkleurige waaier, waarmee aangegeven wordt dat er een grote diversiteit is in de manier waarop autisme zich uit. In de nieuwe versie van het handboek voor psychiaters (DSM-5) zal ASS de officiële benaming worden voor alle vormen van autisme. Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. 

Met autisme word je geboren en gaat nooit meer over.

Autisme is niet aan de buitenkant van iemand te zien. Maar heeft wel grote invloed op iemands leven. Per levensfase en per persoon kan dit verschillen

Alles wat mensen met autisme horen, ruiken, voelen en zien wordt op een andere manier verwerkt. Daardoor hebben mensen mensen met autisme een andere mix van sterke en zwakke kanten. 

Kenmerken van ASS: beperking in de interactie, een gestoorde communicatie, herhalende stereotiepe patronen van gedrag, informatieverwerkings- en integratieproblemen en eetproblematiek. Vaak hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten

Autisme kan ook juist sterke kanten met zich meebrengen. Zo zijn mensen met autisme eerlijk, analytisch en hebben ze een goed oog voor detail.