Het Centraal Bureau Fondsenwerving, ook wel CBF genoemd (www.cbf.nl), is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland. Bijna 500 goede doelen laten zich door ons toetsen op strenge kwaliteitseisen. Aan deze Erkende Goede Doelen kunnen donateurs gerust geven.  Daarnaast onderzoekt het CBF meldingen over vermeende misstanden, en delen ze kennis. Zo draagt het CBF bij aan een professionele en transparante goede doelensector.

Stichting Byzonder wil na de ANBI erkenning ook een aanvraag aandienen bij het CBF om het keurmerk te ontvangen. Als we het keurmerk ontvangen, dan zijn wij als stichting aangemerkt als erkend goed doel en voldoen we aan de kwaliteitseisen. Dit zou voor de stichting zeer positief zijn in het kader van vele en diverse soorten acties, zoals bijvoorbeeld collectes.