Het doel van Stichting BYzonder is het bevorderen en stimuleren van initiatieven ter bevordering van de geestelijke en lichamelijke gezondheid door middel van dolfijntherapie op Curaçao voor kinderen t/m 18 jaar met Autisme (ASS) in een straal van 25 km rondom Hoek van Holland. Om deze doelstelling te bereiken dient Stichting BYzonder voldoende financiële middelen te vergaren.

Afgeleide doelstellingen van de hoofddoelstelling zijn als volgt:

  1. Het doen bevorderen van welzijn en welbevinden van kinderen met ASS;
  2. Het verminderen van symptomen bij kinderen met ASS;
  3. Het bevorderen van algemene kennis en informatie omtrent ASS bij kinderen
  4. Het bevorderen en continueren van wederzijds begrip en wederzijds respect omtrent ASS.